Widers

التطبيقات و التكاملات​

تطبيقات قوية وعمليات تكامل لاكتساب المزيد من العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم مع Widers.

WhatsApp Business Platform

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Facebook Messenger

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Instagram

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Telegram

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

WeChat

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

LINE

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Viber

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

VK

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Intercom

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

JivoChat

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

ChatWoot

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Google Business Messages

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

GoHighLevel

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

FreshChat

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Front

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Drift

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Twilio

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Dialog 360

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

WABA

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

SignalWire

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Telnyx

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Message Media

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Dialogflow

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

OpenAI

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

SMTP Profile

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Gmail

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

SendGrid

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

MailChimp

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Zapier

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Make/Integromat

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Pabbly

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Google Map

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Mapbox

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

CRM V1

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

CRM V2

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ